Upcoming Programs at iii

Surya Kriya at Isha Institute May 2, 2015

Price: $155.00

Date: May 2, 2015

Available Spaces: 28

Surya Kriya at Isha Institute June 6, 2015

Price: $155.00

Date: June 6, 2015

Available Spaces: 24

Shoonya at Isha Institute, July 9-12, 2015

Price: $410.00

Date: July 9, 2015

Available Spaces: 998

Surya Kriya at Isha Institute August 1, 2015

Price: $155.00

Date: August 1, 2015

Available Spaces: 30

Guru Pooja at Isha Institute, August 7-9 2015

Price: $350.00

Date: August 7, 2015

Available Spaces: 998