Upcoming Programs at iii

 

Inner Engineering Retreat at iii – May 27 – May 30, 2016

Surya Kriya at Isha Institute, May 7, 2016

Price: $155.00

Date: May 7, 2016

Available Spaces: 34

Free Yoga Day at Isha Institute, May 14, 2016

Price: Free Event

Date: May 14, 2016

Shoonya Meditation Program at Isha Institute, May 19-22, 2016

Price: $410.00

Date: May 19, 2016

Available Spaces: 986

Surya Kriya at Isha Institute, June 4, 2016

Price: $155.00

Date: June 4, 2016

Available Spaces: 45

Yogasanas (Hatha Yoga) at iii June 11-12, 2016

Price: $330.00

Date: June 11, 2016

Available Spaces: 34

Free Yoga Day at Isha Institute, June 18, 2016

Price: Free Event

Date: June 18, 2016

Surya Kriya at Isha Institute, July 2, 2016

Price: $155.00

Date: July 2, 2016

Available Spaces: 50

Free Yoga Day at Isha Institute, July 23, 2016

Price: Free Event

Date: July 23, 2016

Surya Kriya at Isha Institute, August 6, 2016

Price: $155.00

Date: August 6, 2016

Available Spaces: 49

Free Yoga Day at Isha Institute, August 27, 2016

Price: Free Event

Date: August 27, 2016