சிறைவாசிகளின் கவிதைகள்

மாற்றம் ஒரு மனிதரை ஆழமாகத் தொடும்போது, அதைத் தெரிவிக்க கவிதைதான் உடனே கை கொடுக்கிறது. சிறைவாசிகளுக்கான வகுப்புகள் 1992ல் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ஈஷா அறக்கட்டளை, ஆயிரக்கணக்கான கவிதைகளை, மாற்றமடைந்த கைதிகளிடமிருந்து, பெற்றிருக்கிறது.


Deathless

நான் குற்றவாளியாம்
இது நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு. தொகுதிக்கு ஒதுக்கப்பட்டவன்
ஆம் நான் தூக்கு தண்டனை சிறைவாசி.

அறிவுரைகள் ஆயிரம் பேர் சொல்லி இருக்கிறார்கள்
அதை நினைவில் எடுத்து செல்ல தவறிவிட்டேன். எதற்கும் தீர்வு உண்டு அது ஈஷா யோகா மூலம்

பலவகையான மனிதர்களுக்கு நடுவே
சிறிதேனும் பகை இருந்திருக்கும் எனக்குள் இனிமேல் என்னிடம் புன்னகையே பதில்
என்னுள் வித்தியாசமே செயல் நிதானமே என் நிலை எனக்கு ஆயுள் நீடிக்கும் வரை!

- வே. ராதாகிருஷ்ணன், (தூக்கு தண்டனை சிறைவாசி)
Block 8, Room no. 25
பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறை
 
Shining

Like the sun you illumined darkened hearts
Divine in meditation, my evils you uprooted
Seventy years of living would imbibe not
these seven days of wisdom
Yes, now unfolds a new meaning to my life.

- C. Kanakavel
No. 4579
Remand Section I, Block 4
Madurai Central Prison.
 
I Became God

A flower in the garden of life
Reduced to a rotting leaf,

A journey into myself, a rebirth again
The death of a meaningless existence
Love is me... they say god is love
I became god... I became god!

The power of love has freed this soul
This flower has bloomed again
Flower to ashes, the rule of nature
But ashes to blossom, the miracle of Isha

- N. Magudeshwaran
Convict no.75659
Coimbatore Central Prison, Tamil Nadu, India.


Becoming

Starting from where I am
Right here, right now
I reach within to the
Inner Self

Knowing that I am
What I am because
Of where and what
I've been - I seek

The fulfilled whole
That comes only with
Control - of what is
Truly my own

My head, heart, hands
And Energy - will put
My life in sync with
Universal Synergy

I am aware
And in clarity of
This Moment
I am ONE

- Russell Wm. Selby
Inmate no.AY832
SCI-Dallas, Pennsylvania

 
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • TwitThis
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • YahooMyWeb
 
ISHA FOUNDATION
Isha Foundation - A Non-profit Organization © Copyright 1997 - 2020. Isha Foundation. All rights reserved
Site MapFeedbackContact UsInternational Yoga DayGuru Purnima 2019 Copyright and Privacy Policy Terms and Conditions