பார்வையாளருக்கான தகவல்கள்

ஆதியோகி, தியானலிங்க வளாகம் காலை 6:00 மணி முதல் மாலை 8:00 மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும்.





ஈஷா யோக மையத்தில் தங்கியிருக்கும் விருந்தினர்களுக்கான கால அட்டவணை

தினசரி கால அட்டவணை
காலை பயிற்சி நேரம்: 5:30 am - 7:30 am
காலை வேலை நேரம் : 8:00 am - 9:30 am
காலை உணவு : 10:00 am - 10:30 am
பழச்சாறு இடைவேளை: 2 pm
மதிய வேலை நேரம்: 2:30 pm - 5:00 pm
விளையாட்டு நேரம்: 5:00 pm - 6:00 pm
மாலை பயிற்சி நேரம்: 6:00 pm - 6:50 pm
இரவு உணவு : 7:00 pm - 7:30 pm
இரவு வேலை நேரம்: 8:00 pm - 9:30 pm
விளக்கு அணைப்பு: 10:00 pm
 
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • TwitThis
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • YahooMyWeb
 
ISHA FOUNDATION
Isha Foundation - A Non-profit Organization © Copyright 1997 - 2023. Isha Foundation. All rights reserved
Site MapFeedbackContact UsInternational Yoga DayGuru Purnima 2019 Privacy Policy Terms and Conditions