செய்திமடல்

 View Current Newsletter ஈஷா அறக்கட்டளை, ஒவ்வொரு மாதமும், மின்னஞ்சல் மூலம், இணையதள செய்தி மடலை வெளியிடுகிறது. சத்குருவின் ஒலி மற்றும் ஒளிக் காட்சிகள், புகைப்படங்கள், ஈஷா தியான அன்பர்களின் பகிர்தல்களுடன் ஈஷா வகுப்புகள் மற்றும் ஈஷா நிகழ்ச்சிகளின் சமீபத்திய கால அட்டவணை வரை இதில் இடம் பெறும். ஈஷா இணையதள செய்திமடலைப் பெற்று எப்போதும் ஈஷாவுடன் தொடர்பில் இருக்க உங்கள் மின்னஞ்சலை கீழே குறிப்பிடுங்கள்.Isha News Archives

View

 
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • TwitThis
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • YahooMyWeb
 
ISHA FOUNDATION
Isha Foundation - A Non-profit Organization © Copyright 1997 - 2022. Isha Foundation. All rights reserved
Site MapFeedbackContact UsInternational Yoga DayGuru Purnima 2019 Privacy Policy Terms and Conditions