“ ईशा म्हणजे निर्मितीचे सूत्र.
क्रिया क्रिया म्हणजे त्या करिता शरीरांतर्गत केलेली हालचाल. ईशाक्रिया हे
असत्या कडून सत्याकडे नेणारे एक साधेसोपे परंतु शक्तिमान अस्त्र आहे.”

-- सद्गुरु

निरोगीपणाचे तंत्रज्ञान

 

Download Isha Kriya

Instructions for Burning a DVD: for PC | for Mac

 
 
ISHA FOUNDATION
Isha Foundation - A Non-profit Organization © Copyright 1997 - 2018. Isha Foundation. All rights reserved
Site MapFeedbackContact UsInternational Yoga Day View our Copyright and Privacy Policy