„Iša reiškia tai, kas yra visos kūrinijos šaltinis.
Krija reiškia vidinį veiksmą to link.Iša Krija
, bet galingas instrumentas, padedantis judėti iš netiesos į tiesą.“

- Sadhguru

Technikos vidinei gerovei

Dažniausiai užduodami klausimai:

 • Kokia šios meditacijos duodama nauda?
 • Ką tiksliai ši meditacija daro?
 • Koks yra minimalus amžius, reikalingas daryti Iša Kriją?
 • Kodėl tai siūloma internetu?
 • Kokia yra kvėpavimo svarba? Ar kvėpavime yra kažkas daugiau negu teigiama įtaka sveikatai?
 • Kodėl veidas turėtų būti šiek tiek pakeltas aukštyn?
 • Kokį poveikį man daro garso „Aa“ sakymas?
 • Ar būtina būti nevalgius prieš Iša Kriją? Koks laiko tarpas turėtų būti tarp valgio ir šio meditacijos proceso?
 • Ar reikėtų medituoti tam tikrą laiko atkarpą, ar reikėtų tai daryti visą likusį gyvenimą?
 • Aš jau išklausiau Vidinės inžinerijos kursą ir darau tai kas dieną. Ar reiktų man daryti Iša Kriją kartu su Šambavi Mahamudra ? Jeigu darysiu jas kartu, ar tai suteiks man papildomos naudos?
 • Aš jaučiuosi labai gerai ir energingai po garso „Aa“ sakymo. Ar galiu šią mantrą sakyti daugiau negu 7 kartus, ar daryti tai kaip atskirą meditaciją?
 • Ar visi gali praktikuoti Iša Kriją? Ar yra kokių nors ligų, kuriomis sergant geriau nedaryti šios meditacijos? Man yra kaklo spondiliozė ir abejoju, ar saugu man atlikti Iša Kriją.
 • Ar galiu mokinti šios meditacijos savo šeimą ir draugus, ar jie taip pat turėtų pažiūrėti video?
 • Kada aš sakau garsą „Aa“, aš jaučiu vibraciją savo gerklės čakroje ir širdies čakroje, bet ne Manipurakoje. Ką aš darau ne taip?
 • Ar galiu sėdėti ant kėdės tiesia nugara, nes negaliu sėdėti sukryžiavus kojų?
 • Kur reikėtų daryti šią meditaciją? Aš gyvenu triukšmingoje aplinkoje. Ar reikalinga man nuošali vieta tam atlikti?
 • Išmokau Iša Kriją internetu ir dariau ją reguliariai, bet kažkaip tęstinumas sutriko. Noriu iš naujo pradėti ją praktikuoti. Ar man reikia iš naujo išklausyti mokymą internetu, ar galiu tiesiog tęsti tai, ką esu išmokęs ankščiau?
 • Koks yra tinkamiausias laikas daryti Iša Kriją?
 • Kiek kartų per dieną aš galiu atlikti Iša Kriją?
 • Kodėl reikėtų daryti šią meditaciją 48 dienas?

Parašykite mums savo klausimus

 • Sadhguru:Kam reikia medituoti, visų pirma? Pradėti gyvenimo procesą buvo ne Jūsų pasirinkimas, tai Jums „atsitiko“. Kai gimėte, Jūsų kūnelis buvo toks mažytis, o dabar jis užaugo. Akivaizdu, kad kūnas yra kažkas, ką Jūs sukaupėte. Tai yra sankaupa. Ką vadinate „mano kūnas“, yra maisto sankaupa. Taip pat, ką vadinate „mano protas“, yra įspūdžių sankaupa.

  Viskas, ką sukaupiate, gali būti Jūsų, bet tai niekada negali būti Jūs. Pats faktas, kad Jūs sukaupėte, reiškia, kad Jūs tai surinkote iš kažkur. Šiai dienai Jūs galite įgyti 70 kg kūną, bet Jūs galite nuspręsti ir turėti 60 kg kūną. Jūs nepasigesite tų 10 kg, nes tai buvo sankaupos. Kai juos numetate, jie dingsta. Panašiai ir protas yra įspūdžių sankaupos.

  Tuomet, kai Jūs savo patirtyje sutapatinate save, tuomet, kai sutapatinate save su kuo nors, kas nesate, Jūsų gyvenimo suvokimas išsikreipia. Tuomet, kai suvokiate šį kūną, kurį sukaupėte iš išorės, kaip „save“, tuomet, kai suvokiate įspūdžius, kuriuos turite savo prote, kaip “save”, Jūs negalite suvokti gyvenimo tokio, koks jis yra. Jūs gyvenimą suvoksite tik taip, kaip tai bus būtina Jūsų išgyvenimo procesui, o ne taip, kaip yra iš tikrųjų.

  Kadangi gimėte žmogumi, išgyvenimas yra labai svarbus, bet to nepakanka. Jeigu gimtumėte bet kuriuo kitu sutvėrimu šioje planetoje, skrandis pilnas ir gyvenimas būtų sutvarkytas. Bet kadangi gimėte žmogumi, gyvenimas nesibaigia išgyvenimu. Tiksliau tariant, žmogui gyvenimas tik prasideda, kai išgyvenimu yra pasirūpinta.

  Meditacija Jums suteikia patirtį, vidinę būseną, kur tai, kas esate Jūs, ir tai, kas yra Jūsų, yra atskirta. Atsiranda šiek tiek atstumo, atsiranda truputį erdvės tarp to, kas esate, ir to, ką Jūs sukaupėte. Šiam momentui galime tai suvokti kaip meditaciją.

  Kokia iš to nauda? Tai duoda visišką suvokimo skaidrumą. Jūs matote gyvenimą tokį, koks jis yra, be iškreipimų. Šiam momentui Jūsų gebėjimas gyventi šiame pasaulyje apsiriboja iki tiek, kiek galite aiškiai matyti jį. Jeigu aš neturiu skaidraus matymo, bet turiu pasitikėjimą ir bandysiu eiti per šį pasaulį, aš busiu visiškas kvailys. Tuomet, kai nėra supratimo, žmonės tai bando kompensuoti kurdami pasitikėjimą savimi. Žmonės bando aiškumo stoką pakeisti kuo nors ir taip nusiraminti. Aiškumui pakaitalų nėra.

  Kada tai suprasite, Jūs natūraliai tapsite meditatyvūs; Jūs norėsite viską išsiaiškinti ir tiesiog žiūrėti į pasaulį tokį, koks jis yra, nes Jūs norite eiti per gyvenimą su mažiausia įmanoma trintimi. Neužkliūnant už to ar kito.

 • Sadhguru: Ši krija sukurs tam tikrą erdvę tarp Jūsų ir Jūsų kūno, tarp Jūsų ir Jūsų proto. Jeigu ir turite kokių nors sunkumų savo gyvenime, jie yra dėl to, kad sutapatinate save su šiais aspektais, kurie yra riboti.

  Taigi meditacijos esmė yra ta, kad susikuria erdvė, atstumas tarp Jūsų ir to, ką vadinate savo „protu“. Visa kančia, kurią patiriate, yra sukuriama Jūsų prote. Jeigu nutolsite nuo savo proto, argi dar galės būti kančios jumyse? Tai yra kančios pabaiga.

  Tuomet, kai medituojate, atsiranda erdvė tarp Jūsų ir Jūsų proto ir Jūs jaučiatės ramiai. Problema yra ta, kad tik atsimerkiate, Jūs ir vėl įstringate savo prote.

  Jeigu medituosite kas dieną, ateis diena, kai atsimerksite ir vis tiek jausite, kad protas yra ten, o Jūs esate čia. Tai yra kančios pabaiga. Kai Jūs daugiau netapatinsite savęs su savo kūnu ir protu, Jūs jausite kūrinijos šaltinį savyje. Kai tai atsitiks, Grakštumas pasireikš.

  Tai reikš, Jūsų visas karmos krepšys – Jūsų praeitis ir pasąmoninis protas – bus laikomas atokiau. Tai nebegalės daugiau daryti Jums įtakos. Tuomet, kai praeitis nebegali Jums daryti įtakos, gyvenimas tampa didžiule galimybe.

  Kiekvienas įkvėpimas taps didžiule galimybe Jūsų gyvenime, nes praeitis neturės jokios įtakos Jūsų buvimui čia, dabar. Jeigu Jums sėdint čia, Jūs esate gryna gyvybė, gyvenimas tampa nereikalaujantis pastangų.

 • Visi virš 12 metų amžiaus gali praktikuoti Iša Kriją.

 • Sadhguru: Prieš kelis metus tiesiog sėdėjau užlietas ekstazės, be jokių pastangų, be priežasties. Ir pagalvojau: „Kas iš to? Tiesiog sėdėdamas čia, aš pilnas ekstazės. Ir kas iš to? Aš padarysiu visą pasaulį pilną ekstazės.“ Jau praėjo beveik trisdešimt metų ir aš tapau toksai (rodo į savo barzdą) bet žmonės nepaleidžia savo kančios. Mes palietėme kelis milijonus žmonių, bet tai ne visas pasaulis. Mano viso pasaulio idėja yra septyni bilijonai žmonių.

  Dabar visuomenės vis labiau išsigimsta, nes visa, kas gali būti padaryta materialiai, jau padaryta. Dabar jos nebežino ką daryti. Viskas, ką galima padaryti, yra nusikirpti plaukus ar išsitatuiruoti visą kūną nuo galvos iki kojų. Ką dar naujo galite padaryti? Žmonės ims vis daugiau ir daugiau daryti gyvenimui kenkiančių dalykų tik dėl to, kad norės daryti kažką naujo.

  Taigi visuomenė yra pernokusi dvasiniam procesui, ji yra labai pribrendusi. Jeigu to nesuteiksime dabar, ji sprogs. Turite suteikti didelės apimties, nereliginį dvasinį procesą, kuris nepriklauso jokiai filosofijai ar ideologijai – tiesiog paprastą procesą, kuris nukreips juos į save. Iki dabar, galbūt, mažomis grupėmis kai kur žmonės buvo paliesti, bet tai neįvyko dideliu mastu. Šiai dienai su esamomis technologijomis mes galime padėti tam įvykti.

  Tai bus svarbiausias dalykas, ką mes, kaip žmonių karta, galime padaryti. Turime privilegiją dideliu mastu kažką padaryti žmonijos sąmonei.

  Jeigu mes naudosime per daug išorinės inžinerijos, mums planetos neužteks. Atėjo laikas žmonių energijai pasisukti į save, kad jie galėtų kurti save ir nedaryti jokios žalos išoriniam pasauliui. Yra tikrai daug vidinio darbo. Jeigu mes neatversime tos dimensijos dideliu mastu kunkuliavimui, labai industrializuotos visuomenės Žemėje ir jų industrija sunaikins planetą.

 • Sadhguru: Kvėpavimas yra gija, kuri riša Jus su kūnu. Jeigu išimčiau Jūsų kvėpavimą, Jūs ir Jūsų kūnas atsiskirtų. Kvėpavimas pririša Jus prie Jūsų kūno. Ką Jūs vadinate savo kūnu ir ką Jūs vadinate „aš“, yra surišta kvėpavimo. Ir šis kvėpavimas lemia daug aspektų to, kas Jūs šiuo metu esate.

  Skirtingais minčių ir emocijų etapais, kuriuos Jūs patiriate, Jūsų kvėpavimas įgauna skirtingus būdus. Jeigu Jūs piktas, Jūs kvėpuosite vienaip. Jūs esate ramus, kvėpuojate kitaip. Jūs laimingas, kvėpuojate kitaip. Jūs liūdnas, Jūs kvėpuosite dar kitaip. Pastebėjote tai?

  Atvirkščiai, šiuo pagrindu yra pranajamos ir krijos mokslas: sąmoningai tam tikru būdu kvėpuojant, tai, kaip jūs galvojate ir jaučiate, suprantate ir patiriate gyvenimą, gali būti pakeista.

  Kvėpavimas gali būti naudojamas daugybe skirtingų būdų kaip instrumentas, siekiant daryti įvairius dalykus su savo kūnu ir protu. Jūs pamatysite, Iša Krijoje mes naudojame paprastą kvėpavimo procesą, bet pati krija nėra kvėpavimas. Kvėpavimas yra tik instrumentas. Kvėpavimas yra jungtis, bet tai, kas vyksta, nėra tiesiog kvėpavimas.

  Kokiu būdu Jūs kvėpuosite, tokiu būdu Jūs galvosite. Kokiu būdu Jūs galvosite, taip Jūs kvėpuosite. Jūsų visas gyvenimas, Jūsų visas pasąmoninis protas yra įrašyti į Jūsų kvėpavimą. Jeigu pastebėsite savo kvėpavimą, Jūsų praeitis, dabartis ir ateitis yra ten įrašyti į tai, kaip Jūs kvėpuojate.

  Tuomet, kai tai suvokiate, gyvenimas tampa kitoks. Tą reikia suprasti patirtimi; tai nėra kažkas, apie ką Jūs galite svarstyti. Jeigu Jūs jausite palaimą tiesiog sėdėdami čia, tiesiog galėdami palaimingai čia sėdėti, nieko negalvojant, nieko nedarant, tiesiog čia sėdint, tiesiog būnant gyvybe, tada gyvenimas labai pasikeis.

  Tam tikra prasme, ką tai reiškia… Šiai dienai moksliškai įrodyta, kad negerdami nei lašo alkoholio, nevartodami jokių medžiagų, Jūs galite tiesiog sėdėdami čia apsinešti, apsvaigti ar prisigerti tiesiog iš savęs ir jokių pagirių. Jeigu turite tam tikros įžvalgos, Jūs galite aktyvuoti sistemą tokiu būdu, kad tiesiog čia sėdėdami jausite didžiulį malonumą. Kai tiesiog sėdėjimas ir kvėpavimas suteiks tokį didelį malonumą, Jūs tapsite labai malonus, lankstus, nuostabus, nes visą laiką savo viduje būsite nuostabioje būsenoje. Protas taps aštresnis nei bet kada anksčiau.

 • Sadhguru:Sėdėjimas šiek tiek pakėlus veidą yra ne dėl to, kad Jūs norite pamatyti ką nors sklandant danguje ar įsivaizduoti ką nors. Jūs laikote pakeltą galvą, nes kai Jūsų sistema „žiūri“ aukštyn, ji tampa jautresnė. Tai lyg atidaryti langą. Tai dėl to, kad taptumėte jautrūs Grakštumui. Kai tampate norintis ir priimantis, Jūsų kūnas natūraliai išsilenkia aukštyn.

 • Sadhguru: Kada sakote garsą „Aa“ (kaip „ą“ žodyje „ąžuolas“), palaikymo centras kūne aktyvuojasi. Tai yra manipuraka čakra, arba bambos centras. Manipuraka yra beveik du centimetrai po bamba. Kai buvote mamos įsčiose, palaikymo vamzdelis buvo prijungtas ten. Dabar vamzdelio nebėra, bet palaikymo centras vis dar Jūsų bamboje.

  Kaip yra fizinis kūnas, taip yra ir visas energijos kūnas. Energiją, kurią mes dažniausiai vadiname arba prana, arba Šakti, teka kūne tam tikrais nustatytais takais, ji neteka atsitiktinai. Yra 72 000 skirtingų takų, kuriais ji juda. Kitaip tariant, sistemoje yra 72 000 takų, kuriais ji teka. Taigi nadžiai yra takai arba kanalai sistemoje. Jie nėra pasireiškę fiziškai; jeigu perpjausite kūną ir pažiūrėsite, tų nadžių Jūs nerasite. Bet tapdami vis labiau ir labiau sąmoningais, Jūs pastebėsite, energija neteka atsitiktinai, ji juda nustatytais takais.

  Garsas „Aa“ yra vienintelė vibracija, kuri sklinda per visą kūną, nes manipuraka yra vienintelė vieta, kurioje 72 000 nadžių susikerta ir persiskirsto. Kai Jūs sakote garsą „Aa“, Jūs pastebėsite, kaip vibracija prasideda apie du centimetrus po bamba ir išplinta po visą kūną. Ši vibracija gali labai pasitarnauti, teikiant energijos Jūsų palaikymo centrui. Šio centro aktyvavimas atneš sveikatą, aktyvumą, klestėjimą ir gerovę.

 • Būti nevalgius nėra būtina. Nebūtina laukti po valgio. Tačiau pavalgę Jūs būsite linkę į mieguistumą.

 • Meditacija yra procesas, kuris gali tapti Jūsų gyvenimo dalimi, kaip bet kas, ką veikiate. Tai yra kaip valytis dantis – iš pradžių kažkas turėjo reikalauti Jūsų tai daryti – bet kai suvokėte to naudą, tai tiesiog pradėjo vykti nemąstant. Tas pats yra su meditacija – kai pajusite jos naudą, tai natūraliai taps Jūsų kasdienos dalimi be daug pastangų. Bet kad tai įvyktų, iš pradžių tam reikia atkaklumo. Tai yra viena iš priežasčių, dėl ko ši praktika turi būti daroma dukart per dieną pirmas 48 dienas.

 • Būtų gerai daryti abi praktikas kas dieną. Jums tai tikrai bus naudinga. Tačiau jeigu Jūs esate ribojami laiko, tuomet turėtumėte teikti pirmumą Šambavi Mahamudrai.

 • Jūs galite daryti Iša Kriją dar kelis kartus, jeigu norite. Tačiau, jeigu norite sakyti mantrą ilgiau, „AUM“ būtų labiau tinkama. Jeigu turite galimybę atvykti į Jogos centrą, galėtumėte dalyvauti AUM meditacijoje, kuri siūloma kasdien nuo 12.15 val. iki 13.30 val. Arba išsiaiškinkite, ar galite dalyvauti Iša jogos ar Vidinės inžinerijos programose, kurios organizuojamos artimiausiuose Jums centruose, ir tai išmoksite ten. Dėl informacijos apie artėjančius užsiėmimus apsilankykite

  www.ishayoga.org

 • Nėra jokių problemų, jeigu Jums spondiliozė ir norite praktikuoti Iša Kriją. Yra visiškai saugu ir Jums labai naudinga. Jeigu negalite sėdėti sukryžiavus kojų, pasirinktinai galite sėdėti ant kėdės ar suolelio. Tik pasirūpinkite, kad kojos būtų sukryžiuotos per čiurnas. Be to, jeigu turite chroniškų negalavimų ar tam tikrų fizinių susirgimų, nėra jokių problemų atlikti Iša Kriją, jeigu sugebėsite patogiai išsėdėti visą Iša Krijos trukmę.

 • Geriau, kad jie išmoktų Kriją patys žiūrėdami video.

 • Pastebėkite, ar pilnai išsižiojote. Jeigu taip, tada neabejotinai pajausite vibraciją savo Manipurakoje. Gali būti, kad nesąmoningai laikote savo burną pusiau pravertą. Išsižiokite pilnai ir pastebėkite, ar jaučiate skirtumą.

 • Taip, atlikdami galite sėdėti ant kėdės sukryžiavus čiurnas (dešinę virš kairės).

 • Jūs galite atlikti šią meditaciją bet kur, tik įsitikinkite, kad per visą Krijos trukmę nebūsite fiziškai pertraukiamas. Rami aplinka būtų gerai, bet ji nebūtina. Jeigu nėra pasirinkimo, galite daryti ją bet kur, kur esate. Svarbiausia, kad kol darote Kriją, nedarytumėte pertraukų, nes tai trukdys energijų persitvarkymui, kuris vyksta atliekant praktiką.

 • Galite tęsti tai, ką esate išmokęs anksčiau, jeigu atsimenate nurodymus. Jeigu nurodymus atsimenate netiksliai, geriausia, kad Kriją vėl išmoktumėte internetu.

 • Jūs ją galite daryti bet kuriuo Jums patogiu metu, bet prašome vengti daryti ją apie vidurnaktį.

 • Geriausia dukart per dieną – vieną kartą ryte, vieną kartą vakare. Tačiau, jeigu turite laiko ir norite atlikti Kriją dažniau, galite.

 • Keturiasdešimt aštuonios dienos yra laiko tarpas, kuris žinomas kaip mandala, per šį laiką sistema pereina tam tikrą ciklą. Taip pat dėl to, pavyzdžiui, Ajurvedos preparatai dažniausiai yra skiriami 48 dienoms.

  Tai yra laiko tarpas, kurio reikia vaistui įsitvirtinti sistemoje. Ta pati tiesa galioja ir Iša Krijai. Svarbu, kad darytumėte ją be pertraukų šį laikotarpį.

 
 
ISHA FOUNDATION
Isha Foundation - © 1997 - 2023 Isha Foundation. All Rights Reserved.
Site MapFeedbackContact UsInternational Yoga DayGuru Purnima 2019 View our Privacy Policy