“.ايشا به معنی منبع، اصل يا سرچشمه خلقت است.
.کريا يعنی يک کنش يا عملی درونی که انسان را به سمت آن سرچشمه هدايت می کند
."ايشا کريا يک وسيله (يا متد) ساده اما پرقدرتی است برای حرکت از "عدم حقيقت" به سمت "حقيقت”

تکنولوژی برای سلامتی و بهبودی

سوال های پرسيده شده مکرر

 • فوائد این مدیتیشن ( مراقبه ) چیست؟
 • این مدیتیشن (مراقبه) دقیقا چکار میکند؟
 • آیا حداقل سن برای انجام این مدیتیشن وجود دارد؟
 • چرا این مدیتیشن به این صورت و روی اینترنت عرضه می شود؟
 • اهمیت نفس چیست؟ آیا نفس کشیدن خوب و درست فوائدی (‌به غیر از سلامتی) ‌دارد؟
 • چرا باید در حین انجام این مدیتیشن سررا کمی به سمت بالا گرفت؟
 • گفتن آآآآآ چه تاثیری روی من دارد؟
 • آيا خالی بودن معده برای انجام ايشا کريا لازم است؟ چند وقت بعد از خوردن غذا ميشود اين تمرين را انجام داد؟
 • آيا بايد اين مديتيشن را فقط برای يک دوره انجام داد يا آيا بايد آن را به طور روزمره ادامه داد؟
 • من در برنامه "اينرانجينيرينگ " شرکت کرده و هر روز تمرين آن را انجام ميدهم. آيا لازم است که ايشا کريا را هم به علاوه" شامباوی ماها مودرا "انجام دهم؟ آيا آنجام هر دوی آن برای من فائده مضائف دارد؟
 • من از گفتن صدای آآآآ حس خوبی ميکنم و احساس ميکنم که پر از انرژی ميشوم. آيا ميتوانم اين مانترا را بيشتر از ۷ بار تکرار کنم؟
 • آيا هر کسی ميتواند ايشا کريا انجام دهد؟ آيا بيماريی هست که در حين آن نبايد اين تمرين را انجام داد؟ من بيماری سريوکال بپونيلوزس دارم و نميدانم که انجام اين تمرين برای من خوب است يا نه؟
 • آيا خودم ميتوانم اين تمرين را به اعضای خانواده يا دوستانم ياد دهم يا اينکه بايد خودشان ويدئو را تماشا کنند؟
 • وقتی من صدای آآآ را بلند ميگويم لرزش را در چاکرای گلو و چاکرای قلب احساس ميکنم ولی آن را در چاکرای" منيپورکا "که پايينتر از ناف هست حس نميکنم. آيا من اين بخش تمرين را اشتباه انجام ميدهم؟
 • برای من خيلی سخت است که روی زمين چهار زانو بنشينم. آيا ميشود روی صندلی نشست و پشت را صاف نگاه داشت؟
 • کجا بايد اين تمرين را انجام داد؟ محل سکونت من خيلی پر سر و صداست. آيا به جای جداگانه برای انجام اين تمرين نياز دارم؟
 • من قبلا ايشا کريا را که از روی اينترنت ياد گرفته بودم به طور مرتب تمرين ميکردم اما چند مدتی است که اين کار را نکرده ام. ميخواهم دوباره تمرين را شروع کنم. آيا بايد دوباره کلاس اينترنتی را بردارم يا اينکه ميتوانم به تمرين خود مثل گذشته ادامه دهم؟
 • چه وقتی از روز برای اين انجام اين تمرين مناسب است؟
 • چند بار در روز ميتوان تمرين ايشا کريا را انجام داد؟
 • چرا بايد اين مديتيشن را به مدت ۴۸ روز انجام داد؟

سوال خود را بپرسید

 • سادگورو: اول این سوال مطرح میشود که اصلا ما نیاز به مدیتیشن داریم یا نه؟ شروع این زندگی به اختیار یا انتخاب آگاهانه شما نبوده است و همینطوری برایتان اتفاق افتاد. وقتی تازه به دنیا آمده بودید بدن شما خیلی کوچک بود اما الان رشد کرده است. پس واضح است که این بدن چیز است که شما به مرور زمان بدست آورده اید. این بدن شما بنابراین نتیجه جمع آوری شما است. در واقع جمع آوری غذاهایی است که خورده اید. این در مورد ذهن شما هم صادق است. چیزی که آن را ذهن مینامیم جمع آوری شده از انباشته ای از تاثیرات بیرونی وارده بر ذهن است.

  چیزهایی که از بیرون از شما جمع آوری شده باشند می توانند مال شما باشند اما نمیتوانید بگویید که شما با این چیزها یکی هستید. همین که مجبور شده اید آنها را از جای دیگر ،‌یعنی منبعی خارج از خودتان بدست آورید ،‌ به این معنی است شما این چیزها نیستید. مثلا امروز وزن شما ممکن است ۷۰ کیلو باشد چون اینمقدار وزن جمع آوری کرده اید و فردا ممکن است وزن بدن شما ۶۰ کیلو باشد. در این صورت شما به دنبال این ده کیلو وزنی که از دست داده اید نمی گردید. وقتی از دستش میدهید دیگر مال شما نیست. این در مورد ذهن هم صادق است که تمام آنچیزهایی که ذهن خود مینامید تاثیراتی است که از بیرون به ذهن شما وارد شده است. د.

  اما لحظه ای که شما بنا تجربه خود هویت خود را بر مبنای آنچه نیستید بسازید نگرش شما به زندگی دچار تحریف شد. اگر بر اساس تجربه خود فکر کنید که بدنتان خود واقعی شماست،‌درکتان از واقعیت تحریف میشود. و یا اگر بر اساس تجربه خود ذهن خود را که مجموعه ایست از تجربیات بیرونی ، خود واقعیتان بدانید در اینصورت درک و دریافت شما از زندگی تحریف میشود و دیگر نمیتوانید زندگی را آنطوری که هست ببینید. در نتیجه شما زندگی را به حدی که برای تنازع بقا کافیست درک میکنید نه واقعیت زندگی را آنطوری که هست

  به عنوان یک انسان البته که تنازع بقا خیلی مهم است اما کافی نیست. اگر به هر شکل موجودات دیگری ( مانند حیوانات) به عرصه حیات وارده شده بودید فقط سیر کردن شکم مشکل اصلیتان تلقی میشد. اما برای انسان زندگی صرفاً به تنازع بقا ختم نمیشود. در واقع برای یک انسان زندگی وقتی آغاز میشود که دیگر نگران تنازع بقا خود نباشد.

  مدیتیشن (مراقبه) اجازه میدهد که یک کیفیت درونی را تجربه کنید که در آن خود واقعیتان را از آنچه جمع آوری کرده اید (‌بدن و ذهن )‌ کاملا مجزا ببینید. در این حال یک فاصله کوچک بین خود واقعیتان و آنچه از بیرون جمع آوری کرده اید بوجود می آید. برای شروع این درک از مدیتیشن خوب است

  اما شاید بپرسید خب حالا چرا باید این کار را اصلاً انجام داد؟ جواب اینست که نگرش شما را به زندگی شفاف میکند و میتوانید زندگی را - آنطور که واقعا است ببینید و تجربه کنید بدون هیچگونه تحریفی. در حال حاظر قابلیت شما در انجام کارها و زندگیتان به این بستگی دارد که نگرش شما چقدر شفاف وروشن باشد. اگرمن هیچ شفافیتی در نگرشم نداشته باشم و فقط با اعتماد به نفس سعی کنم در مسیر زندگیم در این دنیا حرکت کنم به یک احمق صرف تبدیل خواهم شد. وقتی شفافیت نگرش وجود ندارد معمولا انسانها میخواهند که کمبود آن را با ساختن اعتماد به نفس در خودشان جبران کنند. اما جایگزینی برای این شفافیت نگرش وجود ندارد. وقتی انسان متوجه این موضوع شد خودش به صورت طبیعی به مدیتیشن سوق پیدا میکند : وقتی شما خواستید که همه چیز را تر و تمیز کنید ،‌شفاف کنید و به زندگی آنطور که واقعا هست بنگرید. برای اینکه میخواهید در مسیر زندگی با کمترین درگیری و اختلاف حرکت کنید بدون آنکه پایتان به چیزهایی بخورد و از مسیر خود خارج شوید.

 • سادگورو: در زندگی شما درگيری و مشکلی وجود داشته باشد، به خاطر اين است که شما خود را با اين جنبه های محدود وجودتان (بدن و ذهن) انجام دادن اين کريا باعث ميشود که فاصله ای بين خود شما و بدن و ذهنتان ايجاد شود. اگر احيانا .يکی ميدانيد

  ذات و گوهر مديتيشن و هدف اصلی آن بدست آوردن اين فاصله است،فاصله با آن چيزی که آن را ذهن خود می ناميد. تمام درگيری ها و رنج های شما در ذهن شما ساخته ميشوند. اگر بتوانيد از آن فاصله بگيريد، آيا ديگر رنجی وجود خواهد داشت؟ .اين در واقع نقطه پايانی تمام رنج ها است

  وقتی شما در حال انجام مديتيشن هستيد و اين فاصله بين شما و ذهنتان ايجاد شده است در نتيجه شما احساس آرامش ميکنيد. .اما مشکل اينجاست که لحظه ای که چشمهايتان را باز ميکنيد دوباره درگير ذهنتان ميشويد

  اما اگر به طور روزمره مديتيشن را انجام دهيد روزی فرا خواهد رسيد که حتی زمانی که چشمهايتان را باز ميکنيد ميتوانيد .اين فاصله بين خود و ذهنتان را تجربه کنيد. و اين در واقع نقطه پايانی تمام رنج ها است وقتی ديگر هويت خود را با جسم و ذهنتان يکی نميدانيد، ميتوانيد به آنچه اصل آفرينش شما است دسترسی پيدا کنيد. هنگامی .که اين را تجربه کرديد ، ياری و حمايت يا عنايت (کيهانی) را دريافت خواهيد کرد

  شما، يا ضمير ناخودآگاه شما (و حافظه گذشته شما) کنار گذاشته شده است karma اين به اين معناست که تمام کارما های و نميتواند روی شما تاثير بگذارد. زمانی که گذشته شما ديگر روی شما تاثيری نداشته باشد زندگی تبديل به يک پنانسيل .خارق العاده ميشود

  وقتی گذشته تاثيری در تجربه کنونی شما نداشته باشد، هر نفس برای شما ميتواند امکان بسياربزرگی را به ارمغان بياورد. .شما ميتوانيد اينجا بنشيند و زندگی را کام ًلا و مطلقا ً تجربه کنيد .زندگی بدون سعی و تقلا پيش خواهد رفت

 • .هر کسی که دوازه سال يا بيشتر داشته باشد می تواند اين تمرين را انجام دهد

 • سادگورو: چند سال پيش من در حالی که يک جا نشسته بودم بدون اينکه هيچ سعی ای و بدون هيچ دليلی لبريز از حس وجد و شعف شدم. با خودم فکر کردم من اينجا نشستم و سرشار از وجد هستم اما خب که چی؟ اين مسئله چه اهميتی دارد؟ بعد تصميم گرفتم که تمام دنيا را به وجد بياورم. الان سی سال از آن روز گذشته است و من اين شکلی شده ام ( به ريش سفيداش اشاره ميکند) اما انسانها درد و بدبختی خود را رها نمی کنند. البته ما توانستيم روی چند ميليون انسان تاثير بگذاريم اما اين .چند ميليون تمام دنيا نيست. هدف من ۷ ميليارد انسان است

  در اين دروه زمانه جوامع دست به کارهای عجيب و غربيب ميزنند چونکه هر کاری که ميشده در حوزه مادی زندگی انجام داد، انجام شده است. الان ديگر آدمها کم آورده اند که چکار کنند. تنها چيزی که باقی مانده اين است که موهای خود را کوتاه کنند يا از سر تا پا خود را خالکوبی کنند. چه کار جديد ديگری ميتوانند انجام دهند؟ انسانها بيشتر و بيشتر دست به کارهايی .ميزنند که روی زندگيشان تاثير منفی دارد فقط برای اينکه کار جديدی انجام داده باشند

  اين همچنين نشان ميدهد که جامعه به درجه ای از پختگی رسيده است و برای ورود به يک پروسه معنوی آماده است. اگر الان اين پروسه معنوی در دسترس نباشد وضعيت جامعه به انفجار منجر ميشود. بايد اين پروسه معنوی را در ابعاد وسيع و بدون وابسته کردنش به مذهب خاصی ارائه داد. اين پروسه معنوی بايد ساده باشد و به هيچ فلسفه و ايدئولوژی وابسته نباشد وپروسه ای که باعث ميشود که انسانها به درون خود بازگردند. تا به حال ، شايد اينجا و آنجا در بعد کوچکی برای عده ای از مردم اين اتفاق افتاده باشد اما نه در ابعاد وسيع. در حال حاظربا تکنولوژی موجود ما قادر به اين کار .هستيم

  اين مهمترين کاريست که يک نسل از انسانها ميتوانند انجام دهند و نسل ما اين امتياز را دارد که کاری با ابعاد وسيع برای .آگاهی بشريت انجام دهد

  اگر ما بخواهيم آنچه بيرون از خودمان است را تغيير دهيم يا به عبارتی بيرون از خود را مهندسی کنيم چيزی از اين کره زمين باقی نخواهد ماند. وقت آن فرا رسيده است که انسانها به درون بازگشته و خود را مهندسی کنند تا به بيرون از خود به جوامع صنعتی ً آسيب نرسانند. کارهای درونی که ميشود انجام داد بسيارند. اگر اين بعد درونی به شکل وسيع مخصوصا .عرضه نشود آنها با صنعت خود کره زمين را از بين خواهند برد

 • سادگورو: تنفس يا نفس رشته ای است که شما را به بدنتان وصل ميکند. اگر نفس را از شما بگيريم بدن شما از کار می افتد. .نفس شما را به بدنتان وصل کرده است. به اين ترتيب جسم شما و ­من شما­ بوسيله تنفس به هم وصل شده اند .و همين نفس خيلی از جنبه های شما را شکل ميدهد

  وقتی شما دستخوش احساسات و افکار مختلفی ميشويد نفس شما هم شکل های مختلفی به خود ميگرد. اگر عصبانی باشيد به طرز خاصی نفس ميکشيد و هنگامی که احساس آرامش ميکنيد به طرز ديگری. وقتی خوشحال هستيد طور ديگر و وقتی غمگين هستيد همينطور. آيا هرگز متوجه اين تغييرات شده ايد؟

  نيز همينطور عمل ميکند، اما عکس واکنش های جسمی. به عبارت Pranayama و پراناياما Kriya در واقع علم کريا ديگر با تنفس آگاهانه به طرز خاصی شما ميتوانيد طرز تفکر ، احساسات و تجربه خود از زندگی را تغيير دهيد. خواهيد ديد که در ايشا کريا ما از يک پروسه ساده تنفسی استفاده ميکنيم. اما کريا فقط تنفس نيست و ورای آن است. نفس فقط يک ابزار .برای شروع است اما آنچه اتفاق می افتد ( در تمرين ايشا کريا ) ربطی به نفس و تنفس ندارد

  روی طرز فکر شما تاثير ميگذارد و بالعکس. به عبارتی ديگر هر طوری که فکر کنيد آنطور هم نفس خواهيد کشيد.تمام زندگی شما و تمام محتوی ضمير ناخود آگاه شما در نفس شما نوشته شده است. اگر فقط بتوانيد .محتوی نوشته شده روی نفس خود را بخوانيد می بينيد که تمام گذشته و حال و آينده شما روی آن نوشته شده است طرز تنفس شما مستقيما

  وقتی شما به اين واقف شديد زندگی شما تغييرات بزرگی خواهد کرد. اما لازم است که اين تجربه شود نه اينکه فقط در حد صحبتهای يک فرد باقی بماند. اگر بتوانيد اين خوشی را تجربه کنيد که اينجا بنشينيد بدون اينکه هيچ کاری انجام بدهيد ، .بدون اينکه هيچ فکر بکنيد ­­ فقط با نشستن و حس زنده بودن ­­ و در اين صورت زندگی شما خيلی متفاوت خواهد بود

  امروزه علم پزشکی ثابت کرده است که ميتوان اينجا نشست بدون يک قطره الکل و يا استفاده از مواد مخدر و می توان کام ًلا سرمست شد. البته مستی بدون خماری! اگرشما به آگاهی و هشياری کافی دست پيدا کرده باشيد ميتوانيد سيستم بدن خود را به نحوی فعال کنيد که فقط با نشستن اينجا لذت و سرخوشی عظيمی را تجربه کنيد و به سادگی فقط دريک جا نشستن و نفس کشيدن ميتواند شما را به حال درونی شگفتی ببرد. شما به سلامتی و بهبودی دست پيدا خواهيد کرد و اعجاب انگيز خواهيد شد زيرا تمام مدت شما در يک حالت فوق العاده درونی خواهيد بود و ذهن شما نيزتيزبين و هشيار تر از قبل خواهد شد

 • سادگورو: وقتی ميگوييم که سر خود را کمی به سمت بالا بياوريد ( در حين انجام ايشا کريا) برای اين نيست که بتوانيد چيزهای عجيب و غريبی در آسمان مشاهده کنيد يا اينکه چيزی را تصور کنيد.بلکه سيستم بدن شما دريافت کننده ميشود مثل پنجره ای که باز شود. بنابراين وقتی سر خود را کمی به سمت بالا نگه داريد راحتتر ميتوانيد ياری و عنايت و حمايت (آن نيروی برتر) را دريافت کنيد. وقتی شما مشتاق و دريافت کننده ميشويد، بدن شما به طور طبيعی به سمت بالا سوق پيدا .ميکند

 • سادگورو: وقتی که صوت "آآآ" را بيان می کنيم مرکزی را در بدن فعال ميکنيم که کارش حفظ و نگهداری بدن استب. اين .همان به چاکرای "منيپورکا" يا مرکز ناف معروف است چاکرای "منيپورکا" حدود دو سانتيمتر زير ناف قرار دارد. وقتی شما در رحم مادرتان بوديد توسط لوله ای که برای حفظ و نگهداری شما به وجود آمده بود به رحم مادرتان وصل ميشديد. الان آن لوله ديگر وجود ندارد اما اين مرکز هنوز در ناحيه .ناف شما قرار دارد

  همانطور که ما يک جسم فيزيکی داريم يک جسم انرژی نيز داريم. معمو ًلا ما به انرژی "پرانا" يا "شاکتی" ميگوييم (بدن انرژی). اين انرژی در جسم انسان در مسيرهای مشخصی حرکت ميکند ( حرکت انرژی تصادفی نيست). ۷۲۰۰۰ راه مختلف برای حرکت انرژی در سيستم انسان وجود دارد. به اين مسير يا کانالهای انرژی "نادی" ميگوييم. نادی ها صورت مادی ندارند به اين مفهوم که اگر بدن انسان را بشکافيم و به درون نگاه کنيم اثری از نادی ها پيدا نميکنيم. اما با بالا رفتن آگاهی انسان ميتواند حرکت انرژی در درون خود را حس کند و اين حرکت به هيچ وجه تصادفی اتفاق نمی افتد بلکه هميشه .در مسيرهای از پيش تأيين شده انجام ميگيرد

  بيان صوت يا صدای آآآ ارتعاشی را به وجود می آورد که در تمام بدن شما از طريق چاکرای منيپورکا انتقال پيدا ميکند .چون منيپورکا تنها جايی است که تمام ۷۲۰۰۰ نادی گرد هم می آيند و با هم تلاقی می کنند و دوباره (به سراسر بدن) پخش می شوند. وقتی که ميگوييد "آ" متوجه ميشويد که لرزشها حدود دو سانتيمتر زير ناف شما شروع ميشود و در تمام بدن شما پخش خواهند شد. اين ارتعاشات و حرکتهای لرزشی به طور موثری به تقويت مرکز حفظ و نگهداری بدن شما (منيپورکا) را تقويت کند و به کمک بزرگی ميکند در نتيجه فعال کردن اين مرکز باعث سلامتی و پويايی و شکوفايی شما .خواهد شد

 • خالی بودن معده برای انجام اين تمرين لازم نيست. لازم نيست فاصله ای بين صرف غذا و انجام اين .تمرين باشد. اما اگر معده شما سنگين باشد ممکن است در حين انجام اين تمرين خوابتان ببرد

 • مديتيشن ميتواند بخشی از زندگی روزمره شما باشد مثل کارهای ديگری که شما هر روز انجام ميدهيد مثل مسواک زدن دندانها. اول وقتی شروع به انجام کاری ميکنيد يک نفر بايد پافشاری کند که اين کار را انجام دهيد. اما وقتی به فوائد آن پی برديد خودتان بدون حتی آنکه به آن فکر کنيد آن کار را انجام ميدهيد. اين در مورد مديتيشن هم صادق است. وقتی به ارزش آن پی ببريد، به طور طبيعی و بدون دشواری انجام آن بخشی از زندگی روزمره شما خواهد شد. اما برای اينکه اين اتفاق بيافتد در اول کار بايد ثابت قدم بود. برای همين اين تمرين بايد در اول کار دو بار در روز به مدت ۴۸ روز انجام .شود

 • اگر بتوانيد هر دو تمرين را به طور روزمره انجام دهيد خوب است و برای شما فوائد زيادی خواهد داشت. .اما اگر محدوديت زمانی داريد بهتر است که "شامباوی ماها مودرا" را انجام دهيد

 • شما ميتوانيد ايشا کريا را دوباره انجام دهيد. اما اگر ميخواهيد يک مانترا را تکرار کنيد مانترای آوم[1] بهتر است. اگر بتوانيد به مرکز ما بياييد ميتوانيد اين مانترا را بياموزيد و با ديگران تکرار کنيد. اين کار هر روزه در مرکز يوگا از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱:۳۰ بعد از ظهر انجام ميشود. امکان ديگر يادگيری اين مانترا در برنامه "اينرانجيرينگ" است که در جاهای مختلف ارائه ميشود. برای اطلاعت بيشتر ميتوانيد به اين سايت مراجعه کنيد

  www.ishayoga.org

 • برای اين بيماری بخصوص انجام اين تمرين مشکلی ايجاد نميکند و حتی فوائد بسيار هم خواهد داشت. اما اگر نميتوانيد چهارزانو بنشينيد روی يک صندلی يا نيمکت نشسته وپای راستتان را (از مچ پا به پايين)روی پای چپ بياندازيد. اگر به بيماری های ديگری هم مبتلا هستيد نگران نباشيد چراکه انجام اين تمرين برای شما مشکلی ايجاد نخواهد کرد. اين در صورتی است که بتوانيد در طول زمان .تمرين راحت بنشينيد

 • بهتر است آنها ايشا کريا را از طريق تماشای ويدئو بياموزند

 • مطمئن باشيد که در هنگام گفتن آآآ دهان شما کاملا بازباشد. اگر اين کار را بکنيد حتما لرزشها را در منيپورکا زير ناف خود حس خواهيد کرد. شايد ناخودآگاه دهان شما نيمه باز باشد. دهان خود را .باز کرده و ببينيد که تفاوتی حس ميکنيد يا نه

 • بله ميتوانيد اين تمرين را روی صندلی انجام دهيد. فقط در اينصورت پای راستتان را ( از روی مچ پا به .پايين) روی پای چپ بياندازيد

 • شما می توانيد اين مديتيشن را هر جايی انجام دهيد. فقط بايد مطمئن باشيد که در حين انجام آن بدن شما توسط کسی يا چيزی تکان نخورد و جا به جا نشود. جای آرام البته که خوب است اما ضروری نيست. اگر امکان ديگری نداريد اين تمرين را هر جايی که هستيد انجام دهيد. چيز مهم آن است که از زمانی که برای انجام کريا جايی نشستيد تا خاتمه آن از جای .خود بلند نشويد. اگر جا به جا شويد به پروسه جا به جايی انرژی که در حين اين تمرين اتفاق می افتد آسيب می رسانيد

 • اگر شما دستور العمل اين تمرين را فراموش نکرده ايد ميتوانيد به آن ادامه دهيد. در غير اينصورت ميتوانيد دوباره به .دستور العمل آن که در اينترت موجود است مراجعه کنيد

 • .هر زمانی که برای شما راحت باشد اما حتما از انجام آن در حول و حوش ۱۲ شب خودداری کنيد

 • به طور ايده آل دو بار در روز. يکبار صبح ويک بار عصر. اما اگر وقت داريد ميتواند اين تمرين را بيشتر از دوبار هم انجام دهيد

 • ۴۸ روز مدتی است که يک "ماندالا"محسوب ميشود و در طول آن سيستم انسان يک سيکل را طی ميکند. در طب سنتی .هند يا آيورودا مثلأ وقتی برای کسی دارويی تجويز ميشود معمولأ برای ۴۸ روز تجويز ميشود

  اين مدت زمانی است که لازم است اين دارو در سيستم شما تثبيت شود و اين در مورد ايشا کريا نيز صادق است. مهم است .که در طول اين زمان ۴۸ روز اين تمرين را بدون وقفه انجام دهيد

 
 
ISHA FOUNDATION
Isha Foundation - © 1997 - 2022 Isha Foundation. All Rights Reserved.
Site MapFeedbackContact UsInternational Yoga DayGuru Purnima 2019 View our Privacy Policy